Scholenopdekaart

praktijkschool de Poort

praktijkschool de Poort

Uitleg
Hier zie je hoeveel procent van de oud-leerlingen één jaar en twee jaar na het verlaten van de school werkt of eindonderwijs volgt.