Scholenopdekaart

Teylingen College - KTS

Teylingen College - KTS

Uitleg

De gegevens die u in deze indicator ziet zijn afkomstig uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO). IPTO is een jaarlijkse telling onder vo-scholen, waarin scholen aangeven welke lessen er in de week van 1 oktober zijn gegeven en welke leraren zij hadden ingeroosterd. Vervolgens stellen onderzoekers van IPTO, met behulp van DUO-bestanden en eerdere metingen, vast welke lessen die week bevoegd zijn gegeven. Van de leraren waarvan IPTO niet weet of men bevoegd is, wordt dit nagevraagd bij de school. Vakken waarvoor geen bevoegdheid te bepalen is, worden niet meegenomen in het onderzoek. Zoals een mentorles. IPTO bevat (nog) geen informatie voor het praktijkonderwijs.

Wat is bevoegd, benoembaar en onbevoegd?
Bevoegd: de les wordt gegeven door een docent met het juiste diploma voor die les.
Benoembaar: de les wordt gegeven door een docent zonder het juiste diploma voor die les. De docent mag die les wel (tijdelijk) geven. Het gaat om wettelijk geregelde uitzonderingen. Bijvoorbeeld een tijdelijke vervanger (maximaal 1 jaar) of een docent in opleiding. Meer informatie vindt u hier.
Onbevoegd: de docent is niet bevoegd of benoembaar. Meestal wordt de les gegeven door een docent die wel een onderwijsbevoegdheid heeft maar niet op het juiste niveau of voor het juist vak.

Hoe is de vergelijkingsgroep berekend?
Voor iedere school is een eigen vergelijkingsgroep berekend. Op basis van de landelijke gegevens zijn de percentages bevoegd, benoembaar en onbevoegd voor een, qua samenstelling, vergelijkbare school berekenend. De samenstelling van de vergelijkbare school is bepaald door naar het aantal lesuren per onderwijssoort op de school te kijken. Als er op de school bijvoorbeeld meer lesuren vmbo worden gegeven dan havo, dan is vmbo in de vergelijkingsgroep voor deze school zwaarder meegewogen dan havo.