Scholenopdekaart

Van Lodenstein College locatie Amersfoort

Van Lodenstein College locatie Amersfoort

Over deze school

Denominatie: Reformatorisch

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs van vmbo (inclusief ) tot en met vwo. Naast de algemene onderwijstaken geeft de school ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. Dit betekent dat de school zich in haar taken richt op de brede ontwikkeling van jonge mensen in het perspectief van het grote gebod van Christus in Marcus 12:30 en 31: "En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze."

Het Van Lodenstein College heeft vestigingen in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren.

Contactgegevens

Utrechtseweg 228
3818ET Amersfoort

Telefoon:
0854838006
Website:
www.vanlodenstein.nl
E-mailadres:
secr.vla@vanlodenstein.nl

Bestuursgegevens

Stg S O R G

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
3926

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.vanlodenstein.nl voor meer informatie.