Scholenopdekaart

Stad & Esch Praktijkschool

Stad & Esch Praktijkschool

Uitleg

Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen de school verlaat met een (branche)certificaat of AKA (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent)/niveau 1/Entree diploma*.

* Leerlingen kunnen naast de verplichte vakken ook branchecertificaten of AKA/niveau 1 diploma’s halen. Dit geeft leerlingen meer mogelijkheden bij het vinden van een baan of het volgen van een (niveau 2) opleiding op het mbo.