Scholenopdekaart

De Amsterdamse MAVO

De Amsterdamse MAVO

Over deze school

Denominatie: Overige

De Amsterdamse MAVO is de eerste humanistische school van Nederland. De Amsterdamse MAVO biedt categoraal MAVO (VMBO-T) onderwijs aan in een kleine school waar iedereen elkaar kent. Wij zijn gestart in het schooljaar 2016-2017 met twee eerstejaars klassen. In het schooljaar 2017-2018 zijn er drie brugklassen van 22 leerlingen bijgekomen. Schooljaar 2018-2019  is er groei gerealiseerd van 48 leerlingen verdeeld oevr 2 brugklassen. Kleinschaligheid en de menselijke maat vinden wij belangrijk. Iedere leerling moet zich gezien en gewaardeerd voelen. De school staat open voor iedereen. Het aantal leerlingen zal rond de 280 komen te liggen.Wij vinden veel persoonlijke aandacht en een intensieve leerlingbegeleiding belangrijk. Iedere leerling telt mee, hij wordt “gezien” Wij willen onze leerlingen een groot gevoel van eigenwaarde en geloof in zichzelf meegeven.

Humanistisch onderwijs is meer dan alleen een diploma halen. Wij zijn een maatschappelijk geëngageerde school. De school staat samen met de leerlingen midden in de samenleving en doet daar actief aan mee door middel van onze participatieprojecten. Wij noemen ons daarom een participatieschool, met als uitgangspunt onze humanistische waarden: gelijkwaardigheid, actieve tolerantie, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfbeschikking. In ons onderwijsproces vinden we niet alleen kwalificatie belangrijk maar ook burgerschap en persoonlijke vorming. Kwalificatie is het opdoen van cognitieve vaardigheden en kennis, burgerschap is de leerling voorbereiden op hun rol als toekomstig burger in de samenleving en vorming is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Ons Humanisme Komt er op neer dat je…….…bij ons mag zeggen wat je wilt. Maar dat je ook hetgeen de ander zegt respecteert. Dat je zelf denkt en argumenteert. Dat iedereen bij ons op school mag komen en zich op zijn gemak voelt. Gelovig, of niet. Homo, hetero of transgender. Dat je aardig bent voor anderen. Dat je belangstelling toont voor de wereld buiten de school. Dat je je bekommert om anderen. Niet aan de kant staat, meedoet. Dat je initiatief durft te nemen. Niet bang bent. Kritiek is niet erg, daar leer je van. Je kijkt tegen niemand op, maar ook op niemand neer.

Ons onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen om op verschillende niveaus te werken. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen maar ook op een vast moment in de week waar leerlingen meedoen aan de zogenaamde VVV -uren. VVV staat voor: Verbeteren, Verdiepen en Verbreden. Tijdens het verbeteruur volgen leerlingen negen weken lang (één periode) een vak waar ze niet zo goed in zijn, met als doel de basis van dit vak te verstevigen. Tijdens het verdiepingsuur volgen leerlingen negen weken een vak waar ze juist goed in zijn met als doel dit vak op een hoger niveau te krijgen. Tijdens het Verbredingsuur kunnen leerlingen kiezen uit een gevarieerd programma van activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Er kan gekozen worden uit 3 thema’s : sport, kunst&cultuur en wetenschap&techniek 

Contactgegevens

Linnaeushof 48
1098KM Amsterdam

Telefoon:
0616293215
Website:
www.deamsterdamsemavo.nl
E-mailadres:
info@deamsterdamsemavo.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
151
Website:
www.deamsterdamsemavo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

maandag 20 januari 2020 vanaf 18:00

Voorlichting schoolleiding, presentaties, activiteiten
Meer informatie

zaterdag 25 januari 2020 vanaf 10:00

Voorlichting schoolleiding, presentaties, activiteiten
Meer informatie

Foto-impressie