Scholenopdekaart

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Wij zijn een school voor havo, atheneum en gymnasium+. We zetten ons in voor drie basisfuncties: goed onderwijs, een veilig klimaat en betrokken medewerkers.

In al onze lessen en activiteiten willen we de nieuwsgierigheid van de leerlingen stimuleren, de (zelf) verantwoordelijkheid van de leerlingen vergroten en betekenisvol onderwijs aanbieden. Leren met ambitie is ons motto. Er is veel aandacht voor de excellente leerling, waarvoor we uitdagende programma's hebben ontwikkeld. Maar er is ook heel veel aandacht voor leerlingen die meer hulp nodig hebben. Voor deze leerlingen worden steunprogramma's gegeven.

Van onszelf en van onze leerlingen verwachten we dat we ons verantwoordelijk voelen voor de school, voor de zorg voor elkaar en voor de taken waarvoor wij staan. We hebben aandacht voor elkaar en zijn bereid verantwoordelijkheid te geven en te dragen. We mogen elkaar hierop aanspreken en accepteren dat anderen ons erop aanspreken. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. We hebben daarmee oog voor verschillen, voor evenwicht en voor ontwikkeling.

Contactgegevens

Thomas a Kempislaan 25
6822LR Arnhem

Telefoon:
0264452447
Website:
www.arentheemcollege.nl/thomas-a-kempis
E-mailadres:
e.vanderkruk@arentheemcollege.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland-Midden

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
3698
Website:
www.cog.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.arentheemcollege.nl/thomas-a-kempis voor meer informatie.