Scholenopdekaart

Ir. Lely Lyceum

Ir. Lely Lyceum

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Het Ir. Lely Lyceum is een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan, die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen, en persoonlijke aandacht geeft. Amsterdam-Zuidoost is booming en bruist van energie. We hebben nauwe contacten met bedrijven en instellingen in Zuidoost en willen die de komende jaren verder verdiepen en uitbreiden. Het onderwijsaanbod is aangepast en sinds dit schooljaar heten we niet Scholengemeenschap Reigersbos, maar Ir. Lely Lyceum. Naast een opleiding mavo, havo en atheneum, biedt het Ir. Lely Lyceum nu als enige school in Zuidoost de gymnasium opleiding aan. Als jongste gymnasium van de stad geven wij een eigentijdse invulling aan de klassieke traditie. Op het Ir. Lely Lyceum worden naast basisvaardigheden, ook hedendaagse skills ontwikkeld: tweetaligheid, wetenschapsoriëntatie, sport, je eigen grenzen verleggen en je ongekende talenten ontwikkelen. Samen vergroten wij je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: empowerment. Maak kennis met ons: We zijn trots, ambitieus en sterk in toekomst!

VWO Gymnasium en Atheneum: Het vwo op het Ir. Lely Lyceum biedt meer dan een gewone vwo-opleiding. Leerlingen worden extra uitgedaagd met vakken als wetenschapsoriëntatie en filosofie. Hiermee worden zij goed voorbereid op een succesvolle doorstroom naar de universiteit. Het Ir. Lely Lyceum is aangesloten bij het instituut Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) en doet jaarlijks mee aan de WON-manifestatie, die landelijk al een keer gewonnen is door twee van onze leerlingen. het Ir. Lely Lyceum biedt vanaf leerjaar 2 de keuze voor gymnasium of atheneum. In gymnasium leerjaar 2 en 3 volgen de leerlingen Latijn en Grieks. In de bovenbouw kiezen zij één van deze twee talen.

HAVO: De havo-opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en daagt de leerlingen uit om op te stromen naar het atheneum. Naast het reguliere programma werken leerlingen aan hun algemene ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Dit gebeurt tijdens diverse excursies en projecten.

MAVO: De mavo is een gedegen opleiding die leerlingen voorbereidt op de havo of het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Er is vanaf leerjaar 1 een uitgebreid programma loopbaanoriëntatie. Leerlingen leren hun kwaliteiten ontdekken, oefenen belangrijke vaardigheden en leren keuzes te maken voor toekomstige opleidingen (havo of MBO). Nieuw bij de mavo op het Ir. Lely Lyceum is dat leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs.

TTO (tweetalig onderwijs): Op vwo, havo en mavo bieden wij in de onderbouw tweetalig onderwijs als keuzemogelijkheid aan. Leerlingen krijgen meerdere vakken in het Engels aangeboden, doen diverse internationale projecten, zoals een Engelstalig toneelstuk en de European Foodparty en hebben contact met scholen uit diverse landen over de hele wereld.

U bent altijd welkom voor een rondleiding in onze school op een reguliere schooldag. U kunt zich daarvoor aanmelden via g.trouerbach@lelylyceum.nl onder vermelding van ‘Rondleiding B1’.

Contactgegevens

Ravenswaaipad 3
1106AW Amsterdam

Telefoon:
020-5633050
Website:
www.lelylyceum.nl
E-mailadres:
info@lelylyceum.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Ir. Lely Lyceum

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
823
Website:
www.lelylyceum.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.lelylyceum.nl voor meer informatie.


Foto-impressie