Scholenopdekaart

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Uitleg

Scholen voor praktijkonderwijs hebben een eigen kwaliteitszorgsysteem, namelijk de ProZO!-enquête. Op basis van 14 thema’s laten de leerlingen zien hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van hun school. Onder ieder thema vallen een aantal stellingen die de leerlingen beantwoorden.

Aantal respondenten
Onder de eerste grafiek zie je hoeveel leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld.

Vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de school.