Scholenopdekaart

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Uitleg

Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen de school verlaat met een (branche)certificaat of AKA (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent)/niveau 1/Entree diploma*.

* Leerlingen kunnen naast de verplichte vakken ook branchecertificaten of AKA/niveau 1 diploma’s halen. Dit geeft leerlingen meer mogelijkheden bij het vinden van een baan of het volgen van een (niveau 2) opleiding op het mbo.