Scholenopdekaart

De Goudse Waarden Het Praktijkonderwijs

De Goudse Waarden Het Praktijkonderwijs

Over deze school

Denominatie: Protestants-christelijk

De Goudse Waarden Het Praktijkonderwijs is een school die op een eigentijdse manier onderwijs biedt aan alle leerlingen. Individuele aandacht en onderwijs op maat zijn binnen onze school vanzelfsprekend. De leerlingen werken aan persoonlijke leer- en ontwikkellijnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, problemen oplossen, verantwoording nemen voor de keuzes die zij maken en op een positieve manier met elkaar omgaan. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen na vijf jaar deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, dat zij voor zichzelf kunnen zorgen met oog voor de mensen om hen heen. Ons onderwijs is flexibel, en op maat. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses en kwaliteiten van onze leerlingen, maar willen ook hun horizon verbreden.

Naast de theorie- en praktijkvakken besteden we aandacht aan sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Stage speelt een belangrijke rol. De Goudse Waarden Praktijkschool is een van de eerste 'Boris' praktijkonderwijsscholen van Nederland. dit betekent dat wij samen met het bedrijfsleven zoveel mogelijk kansen creëren voor onze leerlingen op de lokale arbeidsmarkt. Door middel van praktijkverklaringen van erkende leerbedrijven bouwt de leerling een waardevol portfolio op. 

De leerlingen die op de grens van Praktijkonderwijs en vmbo zitten kunnen in de brugklas het pro-plus programma volgen. Dit programma geeft de mogelijkheid om na de brugklas door te stromen naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg met lwoo.  In het vijfde leerjaar bieden wij de mogelijkheid om de entree opleiding (mbo niveau 1) bij ons op school te volgen. Wij betrekken ouders actief bij ons onderwijs door intensief contact tussen ouder(s)/ verzorger(s) en mentoren.


Contactgegevens

H.J. Nederhorststraat 2
2801SC Gouda

Telefoon:
0182 516077
Website:
www.degoudsewaarden.nl
E-mailadres:
praktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl

Bestuursgegevens

Stg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
1799
Website:
www.degoudsewaarden.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

praktijkonderwijs

Bovenbouw

praktijkonderwijs


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.degoudsewaarden.nl voor meer informatie.