Scholenopdekaart

De Goudse Waarden Het Lyceum

De Goudse Waarden Het Lyceum

Over deze school

Denominatie: Prot. christelijk

De Goudse Waarden biedt leerlingen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat leerlingen ook tijdens hun schoolloopbaan kunnen instromen in de onderwijssoort die recht doet aan hun kwaliteiten. Want niet voor alle leerlingen is het bij aanvang van de schoolloopbaan direct duidelijk welke onderwijssoort het beste bij hen past. In de 3 locaties wordt gewerkt in teams zodat het onderwijs voor leerlingen kleinschalig en overzichtelijk is. Wij willen leerlingen kansen bieden.

De Goudse Waarden profileert zich als een christelijke school die zich onderscheidt door de oprechte aandacht voor de leerling, in zijn of  haar ontwikkeling in relatie tot anderen en de omgeving.

De christelijke levensbeschouwing wordt zichtbaar in datgene wat we doen, waarbij het evangelie van Jezus Christus als uitgangspunt geldt voor ons dagelijks handelen in de school. Om duidelijk te maken wat we daaronder verstaan, hebben wij deze in drie kernwoorden samengevat: aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Wij willen leerlingen kansen bieden en hen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom richten wij ons naast ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden, met als doel het behalen van een diploma, op de brede vorming van onze leerlingen.

Voor de leerling betekent dit:

 • Een breed onderwijsaanbod:
  • mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig atheneum en gymnasium;
  • vwo in vijf jaar en een havodiploma met vwo-vakken;
  • internationaal erkende diploma's bij alle 3 de moderne vreemde talen;
  • uitgebreid talentprogramma met oa. talentklassen in de onderbouw; 
  • veel vormingsactiviteiten.
 • Een duidelijke onderwijsinrichting en onderwijsorganisatie;
 • Een goed pedagogisch klimaat (zorg, veiligheid);
 • Een persoonlijke sociaal-emotionele begeleiding;
 • Een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs en een plaats in de samenleving.
 • Aandacht voor internationalisering (uitwisselingsactiviteiten)

Contactgegevens

Heemskerkstraat 105
2805SN Gouda

Telefoon:
0182573000
Website:
www.degoudsewaarden.nl
E-mailadres:
lyceum.havo@degoudsewaarden.nl

Bestuursgegevens

Stg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
1799
Website:
www.degoudsewaarden.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

brugklas (algemeen) vmbo-(g)t / havo havo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.degoudsewaarden.nl voor meer informatie.