Scholenopdekaart

De Goudse Waarden - De Gouwe - mavo(gl), kader, basis, lwoo

De Goudse Waarden - De Gouwe - mavo(gl), kader, basis, lwoo

Over deze school

Denominatie: Protestants-christelijk

De Goudse Waarden biedt leerlingen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat leerlingen ook tijdens hun schoolloopbaan kunnen instromen in de onderwijssoort die recht doet aan hun kwaliteiten, omdat niet voor alle leerlingen het bij aanvang van de schoolloopbaan direct duidelijk is welke onderwijssoort het beste bij hen past. In de drie locaties wordt gewerkt in afdelingen zodat het onderwijs voor leerlingen kleinschalig en overzichtelijk is. Wij willen leerlingen kansen bieden.

De Goudse Waarden profileert zich als een christelijke school die zich onderscheidt door de oprechte aandacht voor de leerling, in zijn of  haar ontwikkeling in relatie tot anderen en de omgeving.

De christelijke levensbeschouwing wordt zichtbaar in datgene wat we doen, waarbij het evangelie van Jezus Christus als uitgangspunt geldt voor ons dagelijks handelen in de school. Om duidelijk te maken wat we daaronder verstaan, hebben wij deze in drie kernwoorden samengevat: aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Wij willen leerlingen kansen bieden en hen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom richten wij ons naast ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden, met als doel het behalen van een diploma, op de brede vorming van onze leerlingen.

Voor de leerling mavo(gl), basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht betekent dit:

 • Een duidelijke onderwijsinrichting en onderwijsorganisatie;
 • Een goed pedagogisch klimaat (zorg, veiligheid);
 • Een persoonlijke sociaal-emotionele begeleiding;
 • Een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs en een plaats in de samenleving
 • Een breed onderwijsaanbod en grote keuze van profielen in de bovenbouw  
  Horeca Bakkerij Recreatie
  Economie en Ondernemen
  Zorg en Welzijn
  Bouwen, wonen, interieur
  Produceren, installeren, energie
  Mobiliteit en transport          

Contactgegevens

Kanaalstraat 31
2801SH Gouda

Telefoon:
0182 516077
Website:
www.degoudsewaarden.nl
E-mailadres:
vmbo@degoudsewaarden.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
1799
Website:
www.degoudsewaarden.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo vmbo-basis vmbo-kader

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.degoudsewaarden.nl voor meer informatie.