Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Scholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs stimuleren leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen ze door te werken in betekenisvolle thema’s. Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen.

In de praktijk
Scholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs bereiden leerlingen voor op deelname aan de samenleving van morgen. Zij proberen in hun onderwijsaanbod steeds nét iets op de leerling vooruit te lopen, maar wel zodanig dat het voor de leerling bereikbaar blijft. Deze ‘zone van naaste ontwikkeling’ is een begrip van de leerpsycholoog Vygotsky. Frea Janssen-Vos koppelde de ideeën van Vygotsky aan het onderwijs.

Leraren in het ontwikkelingsgericht onderwijs werken systematisch en planmatig. Het onderwijs krijgt vorm in thema’s die anderhalf tot twee maanden duren. Er zijn vijf kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten. In de onderbouw hebben de activiteiten meer het karakter van spel, in de bovenbouw meer van onderzoek. De leraar speelt bij het ontwerpen van thema’s en kernactiviteiten een belangrijke rol.

Basisprincipes van ontwikkelingsgericht onderwijs
  • De brede persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal; deze wordt verbonden met kennis en vaardigheden.
  • Iedere leerling is ontwikkelbaar en betekenisvolle activiteiten dragen bij aan deze ontwikkeling.
  • Leerlingen krijgen ruimte voor eigen initiatief.
  • Maar ook de leraar speelt een actieve rol.
  • Systematisch en planmatig werken is belangrijk.

Meer informatie: www.ogo-academie.nl

Zoek scholen met onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Zoek
Er zijn 132 basisscholen met onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs en onderwijstype: