Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Montessori

In het montessorionderwijs kunnen leerlingen zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo ontwikkelen, gebruikmakend van hun eigen kunnen. Het idee is dat bij de begeleiding van kinderen naar volwassenheid centraal moet staan wat de leerling zélf nodig heeft. In de woorden van grondlegster Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’. Op een montessorischool werken speciaal opgeleide montessorileraren met specifieke montessorimaterialen.

In de praktijk
Op de montessorischool is het motto ‘vrijheid in gebondenheid’. Binnen vaste regels hebben de leerlingen veel vrijheid. Ze mogen zelf een keuze maken uit de leermiddelen om hen heen en ze mogen daarmee zo lang werken als ze willen. Ze mogen zelf de materialen pakken en terugzetten en ze werken op hun eigen niveau.

Het is de bedoeling dat leerlingen door het werk zelf gemotiveerd worden om hun uiterste best te doen. Daarom worden in het montessorionderwijs geen cijfers en geen cijferrapporten gegeven. De leraar legt wel vast wat een leerling gedaan heeft en hoe. Ouders kunnen met de leraar van gedachten wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Vaak krijgen ze een of meer keren per jaar een geschreven verslag.

Basisprincipes van het montessorionderwijs
  • Leerlingen actief laten zijn in een voorbereide omgeving.
  • Leerlingen de kans geven hun talenten te ontwikkelen.
  • Leerlingen veel zelf laten doen en ze met en van elkaar laten leren.
  • Leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen keuzes en planning.
  • Vertrouwen hebben in Leerlingen.
  • Zorgen voor speciaal opgeleide leraren.
  • Een doorgaande lijn door de jaren heen aanbieden.

Meer informatie: www.montessori.nl en www.kiezenvoormontessori.nl

Zoek scholen met onderwijsconcept Montessori

Zoek
Er zijn 168 basisscholen met onderwijsconcept Montessori.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Montessori zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Montessori en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Montessori en onderwijstype: