Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Kees Boeke

Op een Kees Boeke school worden leerlingen gemotiveerd om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen. Zo worden ze samen wie zij zijn. De vorm van het onderwijs vernieuwt zich steeds, passend bij de jonge mensen van nu en de tijd waarin zij leven.

In de praktijk

De Werkplaats is voor leerlingen een oefentuin om te leren hoe het in de wereld werkt en hoe we met elkaar omgaan. Kees Boeke koos 'Werkplaats' in plaats van 'School'. Bij 'School' denk je volgens hem aan iemand die geschoold wordt. Terwijl het juist de bedoeling is om kinderen niet te scholen maar de gelegenheid te geven zich naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen. De volwassenen (de medewerkers) helpen de leerlingen (de werkers) bij hun ontwikkeling. Ze doen dit door verantwoordelijkheid te bieden in een leeromgeving met veel ruimte voor samen leren en creëren. In de Werkplaats bouwen zij met hoofd, hart en handen aan een wereld vol mogelijkheden.

Basisprincipes van het Kees Boeke-onderwijs

  • Samen leren en creëren staat centraal, in een vorm die aansluit bij de leeftijdsgroepen.
  • Leerlingen worden serieus genomen vanuit de overtuiging dat zo met hen gebouwd kan worden aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Een samenleving waarin zij zich met elkaar in verscheidenheid en overeenkomst verbonden weten.
  • Eigentijds onderwijs. Onderwijs is nooit af en er wordt samen geleerd en gecreëerd. Daarbij wordt voortdurend nagedacht wat de leerlingen nodig hebben, voor het leven nu en voor later.

Zoek scholen met onderwijsconcept Kees Boeke

Zoek
Er zijn 1 basisscholen met onderwijsconcept Kees Boeke.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Kees Boeke zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Kees Boeke en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Kees Boeke en onderwijstype: