Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Jenaplan

Een jenaplanschool is een gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten in groepen bij elkaar. Het onderwijs is gericht op de opvoeding van leerlingen en omvat meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De vier basisactiviteiten zijn: spreken, spelen, werken en vieren.

Op een jenaplanschool zijn leraren professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de school.

In de praktijk
De school gaat er vanuit dat leerlingen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Basisprincipes van het jenaplanonderwijs
  • De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van leerlingen Ć©n aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.
  • Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
  • Het onderwijs wordt vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
  • leerlingen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus worden samen in stamgroepen geplaatst. Dat stimuleert het leren van en zorgen voor elkaar.
  • Zelfstandig spelen en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Het initiatief van de leerlingen speelt altijd een belangrijke rol.
  • WereldoriĆ«ntatie neemt een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
  • Gedrags- en prestatiebeoordeling van een leerling vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van de leerling, en in samenspraak met de leerling.

Meer informatie: www.jenaplan.nl

Zoek scholen met onderwijsconcept Jenaplan

Zoek
Er zijn 176 basisscholen met onderwijsconcept Jenaplan.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Jenaplan zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Jenaplan en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Jenaplan en onderwijstype: