Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Jeelo

Op een Jeelo-school leren leerlingen samen met de mensen uit hun directe omgeving. 'Leraren' zijn immers overal. Leerlingen werken samen aan projecten. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen hun competenties. Leerlingen hebben zicht op hun leerdoelen. Ze weten wat ze al kunnen en wat ze nog gaan leren.

In de praktijk

Groepen 1 tot en met 8 werken tegelijk aan hetzelfde project. In elk project staan leerlingen voor zes maatschappelijke uitdagingen. Leerlingen werken tijdens het project naar een duidelijk projectresultaat toe. Ze weten waarom ze leren en de leerdoelen zijn voor de leerling helder. Zo kan de leerling een eigen leerroute uitstippelen. Leerlingen leren met hulp van alle 'leraren' die de omgeving te bieden heeft. Kennis wordt gedeeld en ervaringen worden opgedaan.

Elke leerling ontwikkelt zich doorlopend. Het tempo waarin verschilt per persoon. De ene leerling zal zich dus verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. Jeelo spreekt daarom bewust van ontwikkellijnen en niet van leerlijnen. Jeelo heeft ontwikkellijnen voor kennis, competenties, taal en rekenen.

Basisprincipes van het Jeelo-onderwijs

  • De maatschappij moet de klas in en de klas de maatschappij in. Leerlingen moeten zien en voelen wat er speelt en betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor jezelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze.
  • Leerlingen moeten leren samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten.
  • Het eigenaarschap ligt bij de leerling. Kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de leerling steeds zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren.

Zoek scholen met onderwijsconcept Jeelo

Zoek
Er zijn 18 basisscholen met onderwijsconcept Jeelo.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Jeelo zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Jeelo en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Jeelo en onderwijstype: