Scholenopdekaart

De Witte School voor Openbaar Onderwijs

De Witte School voor Openbaar Onderwijs

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Waarom kiezen voor De Witte School?

De Witte School kent een lange traditie waarin kwaliteit en aandacht voor verschillen bij kinderen sleutelbegrippen zijn. Generaties Noordwijkers bezochten onze openbare school. Een fijne school, waar ouders en kinderen met plezier naar toe gaan. Op onze school is er ruimte om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en stimuleren wij een nieuwsgierige en onderzoekende houding.

Aandacht voor de verschillen bij kinderen is een sterk punt van ons. Je mag bij ons best moeite hebben met iets, we zoeken daarvoor naar oplossingen, maar aan de andere kant mag je ook laten zien dat je ergens heel goed in bent. We zullen die leerlingen verder uitdagen en stimuleren ook in aparte groepen.

We geven Engels vanaf de kleutergroepen. 

Aandacht voor het sociale aspect staat hoog in het vaandel. Sociale vaardigheden krijgen stelselmatig aandacht in Kanjerlessen en lessen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen ergens in de wereld of op het eigen schoolplein. Dat we daarbij ook het pesten behandelen spreekt vanzelf.

Evenwichtig team: Ons team van leerkrachten heeft een uitstekende, evenwichtige samenstelling. Hier werken mensen die veel ervaring en vakkennis hebben en beginnende enthousiaste leerkrachten zijn er ook te vinden.

Onze schooltijden zijn gunstig door het continurooster en er is een perfecte aansluiting met voor- en naschoolse opvang.

Daarom kiezen veel ouders voor De Witte School.

Download de schoolgids

Contactgegevens

van Panhuysstraat 19
2203JN Noordwijk

Telefoon:
0713615000
Website:
www.dewitteschool.nl
E-mailadres:
info@dewitteschool.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Tia Vogelaar

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
2992
Website:
www.obodb.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek


Foto-impressie