Scholenopdekaart

Kindcentrum De Hoeksteen

Kindcentrum De Hoeksteen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Kindcentrum De Hoeksteen is een locatie met rond de 100 leerlingen en onderdeel van  Stichting PCO Gelderse Vallei.

Vanuit christelijke overtuiging bieden wij kinderen de ruimte om te spelen en te leren zich te ontwikkelen, de wereld te verkennen en elkaar te ontmoeten.

De Hoeksteen is een Kindcentrum in ontwikkeling. In 2020 hopen we te starten met de nieuwbouw van onze nieuwe locatie, waar we opvang en onderwijs onder een dak bieden.

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst

Download de schoolgids

Contactgegevens

Veldkampstraat 1
3781BM Voorthuizen

Telefoon:
0342472633
E-mailadres:
directie.hn@pcogv.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

J. van de Laar- van der Pijl

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Prot. Christ. Organisatie vr O.w. & Opv. Gelderse Valle

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2873
Website:
www.pcogeldersevallei.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO


Foto-impressie