Scholenopdekaart

De Bataaf

De Bataaf

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Bataaf: eigentijds onderwijs in units - coöperatief leren - goede communicatie - wederzijdse betrokkenheid - individuele aandacht - positieve benadering - ontwikkeling van talenten

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Bataaf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Hooibeestje 3
4007HD Tiel

Telefoon:
0344655044
Website:
www.rkbs-debataaf.nl
E-mailadres:
directie@rkbs-debataaf.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2445
Website:
www.skor-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs


Foto-impressie