Scholenopdekaart

Floriant

Floriant

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Katholiek

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u relevante gegevens over onze school. We verwijzen u naar onze website www.basisschoolfloriant.nl voor aanvullende informatie en/of schooldocumenten.

Basisschool Floriant heeft een intern gehuisveste peuteropvang, kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang. Hiermee biedt basisschool Floriant plek aan kinderen van 0 tot 13 jaar, van 07:30 tot 18:30 uur indien gewenst.

Vriendelijke groet,

Mark de Goeij
directeur basisschool Floriant

Download de schoolgids

Contactgegevens

Burg Schullstraat 2
4001VV Tiel

Telefoon:
0344627124
Website:
www.basisschoolfloriant.nl
E-mailadres:
directie@basisschoolfloriant.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Mark de Goeij

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2445
Website:
www.skor-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs


Foto-impressie