Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Uitleg
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen scholen regelmatig tussentijdse toetsen af. Dat zijn toetsen op het gebied van technisch lezen, rekenen, wiskunde en begrijpend lezen. Allemaal vaardigheden die van groot belang zijn in latere schooljaren.