Scholenopdekaart

Basisschool Floris Radewijnsz

Basisschool Floris Radewijnsz

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste Ouders en verzorgers,

Welkom bij het venster met informatie over onze school Floris Radewijnsz.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Floris Radewijnsz. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Uiteraard hopen wij dat u middels deze informatie een goed beeld heeft van ons onderwijs en waar wij gezamenlijk voor staan. Wilt u meer weten? We vertellen u graag meer. U bent van harte welkom om onze school te bezoeken. Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over onze school, dan kunt u contact opnemen met Thea van Ewijk  of Jessica Roelofse (via directie@florisradewijnszschool.nl). 

Met vriendelijke groet,

Thea van Ewijk, directeur

Samenwerkingsverband ‘Driegang’

Onze school valt binnen het Samenwerkingsverband Driegang. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd, waarin het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen werken. In zo’n samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet van en afstemming met (jeugd)zorg. Voor onze school geschiedt dit binnen het samenwerkingsverband ‘EC de Rotonde’ (www. http://ec-rotonde.nl). 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Drossaardslaan 64
4143BD Leerdam

Telefoon:
0345616964
Website:
www.florisradewijnszschool.nl
E-mailadres:
directie@florisradewijnszschool.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Thea van Ewijk

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
1945
Website:
www.skor-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie