Scholenopdekaart

Keuchenius

Keuchenius

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats. Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.

Elk kind is uniek. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling en op een verantwoorde manier om te gaan met onderlinge verschillen. De Keuchenius is een rijke school, omdat we werken met jonge mensen met veel mogelijkheden! U kunt hier meer over lezen op onze site: keuchenius.csgdewaard.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Het team nodigt u van harte uit om de school te bezoeken voor het echte beeld van onze school in bedrijf! Wij ontvangen u graag!

Contactgegevens

Weegpad 4
3262CL Oud-Beijerland

Telefoon:
0186618246
Website:
keuchenius.csgdewaard.nl
E-mailadres:
keuchenius@csgdewaard.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Christelijke Scholengroep De Waard

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2778
Website:
www.csgdewaard.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard


Foto-impressie