Scholenopdekaart

CBS De Fontein

CBS De Fontein

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het Schoolvenster van CBS De Fontein.

De Fontein heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs en één locatie voor de Eerste Opvang Anderstaligen. Deze afdeling is een centrale opvang voor buitenlandse nieuwkomers. De locatie van De Fontein aan de Thomas Vincidorstraat heeft sinds juli 2017 een nieuw gebouw met een prachtige uitstraling. De locatie van De Fontein aan de Kameelstraat is eind 2018 helemaal verbouwd en ziet er fantastisch uit. In deze locatie zit o.a. het reguliere basisonderwijs van De Fontein en Kindercentrum Belle Fleur: IKC OASE.In deze locatie zit ook De Eerste Opvang Anderstaligen.

Kom gerust eens een kijkje nemen in één van onze mooie gebouwen.

Onze kernwaarden zijn:

  • verantwoordelijkheid; zorg voor elkaar, omgeving en materiaal
  • zelfstandigheid; vanuit zelfvertrouwen groeien in zelfstandigheid
  • ontwikkeling; kwaliteiten en talenten benutten
  • ambitie; sturen op motivatie en op resultaat

Onze slogan is:

"Op weg naar een toekomst met kansen!"


Download de schoolgids

Contactgegevens

Thomas Vincidorstraat 1
4827GA Breda

Telefoon:
0765872130
Website:
www.defonteinbreda.nl
E-mailadres:
defontein@pcpomiddenbrabant.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
2165
Website:
www.pcpomiddenbrabant.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie