Scholenopdekaart

Basisschool de Vink

Basisschool de Vink

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenw. Opb. en RK

Op basisschool De Vink geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien ieder kind als individu en hebben oog voor zijn sterke en zwakke kanten.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals handelings- en opbrengstgericht werken. We gebruiken lesmethoden die aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. We dragen niet alleen kennis over, maar bieden de leerlingen een rijke leeromgeving. De kinderen vormen op hun beurt ook een inspiratiebron voor ons. We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en wat hij of zij óns kan leren.

Wij vinden het waardevol dat de kinderen op school in aanraking komen met verschillende culturen, waardoor ze van elkaar leren wat er leeft in de maatschappij. Verdraagzaamheid vinden we erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn en we leren de kinderen elkaar te accepteren. We hebben respect voor wat de ander anders maakt. Of het nu gaat om je geloof, hoe slim je bent of welke kleur haar je hebt.

Heeft u vragen of wilt u de school komen bekijken, dan bent u van harte welkom!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kuyperbrink 12
2253VX Voorschoten

Telefoon:
0715763580
Website:
www.basisschooldevink.nl
E-mailadres:
info@basisschooldevink.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Anne Bos

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
230

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden