Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Otterkolken

Rooms Katholieke Basisschool De Otterkolken

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenw. PC en RK

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Rooms Katholieke Basisschool De Otterkolken. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Prof ten Doesschatestr 119 A
1963AS Heemskerk

Telefoon:
0251232688
Website:
www.otterkolken-tabijn.nl
E-mailadres:
otterkolken@tabijn.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Tabijn

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
5626
Website:
www.tabijn.nl

Samenwerkingsverband

Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond