Scholenopdekaart

Nutsbasisschool Burgst

Nutsbasisschool Burgst

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Beste ouder / verzorger,

Van harte welkom op de homepage van het SchoolVenster van Nutsbasischool Burgst. Onze school staat in de wijk Haagse Beemden in Breda en heeft twee locaties: op de locatie Burgst, Groene Hil 20 zitten ongeveer 262 leerlingen en op onze locatie Kroeten, Moeraszegge 73 zitten zo'n 243 leerlingen. Wij zijn één van de vijf scholen van de Stichting Nutsscholen Breda (www.nutsscholenbreda.nl) Meer informatie over de achtergrond van Nutsscholen kunt u ook vinden op (www.nutalgemeen.nl).

Burgst is een Kanjerschool, dat wil zeggen dat al onze leerkrachten gecertificeerd zijn om kinderen te trainen in sociale vaardigheden. (www.kanjertraining.nl). We vinden het heel belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school en dat ze er zich er veilig voelen want pas dan komen ze tot leren. Daarom investeren we als Burgst veel in de sociale ontwikkeling van kinderen: in omgangsvormen, in waarden en normen, in wederzijds respect en samenwerking. Daarnaast streven we hoge doelen na op het gebied van intellectuele en creatieve ontwikkeling. Daarin zijn stellen we met ons team steeds het ambitieniveau bij: we willen immers dat kinderen straks een vervolgopleiding gaan volgen die echt bij hen past en hen uitdaagt. Dit vraagt om collega’s die zelf constant werken aan de vergroting van hun professionaliteit. Daarmee leren ook zij iedere dag weer. Onze missie op Burgst is dan ook 'samen werken aan veelzijdig ‘jong’leren met hoge opbrengsten voor ieder kind.'

Ik hoop dat dit SchoolVenster u voldoende informatie over onze school biedt. Mocht u desondanks nog vragen hebben, stel ze gerust via j.matthee@nbsburgst.nl of bel 076-5439008.

Met vriendelijke groeten,

Joost Matthee, directeur

Download de schoolgids

Contactgegevens

Groene Hil 20
4822RS Breda

Telefoon:
0765439008
Website:
www.nbsburgst.nl
E-mailadres:
j.matthee@nbsburgst.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Nutsscholen Breda

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1842
Website:
www.nutsscholenbreda.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie