Scholenopdekaart

Oranjerie

Oranjerie

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Eigen tempo werkwijze
Denominatie: Protestants-christelijk

De Oranjerie is een open protestants christelijke basisschool die werkt volgens het unieke onderwijsconcept Tijd voor Talent. Voor ons is ieder mens een uniek schepsel van God met talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling. Onze school is een ‘wij’-school en geen ‘ik’-school waarbinnen ieder kind een eigen, veilige plek heeft. Wij laten de talenten van kinderen tot hun recht komen door specifieke aandacht voor creatief denken en doen. Wij zorgen daarnaast voor een stimulerende leeromgeving die structuur en duidelijkheid biedt.

Tijd voor Talent kent de volgende elementen:

- we werken vanuit Leren Zichtbaar Maken: onze leerlingen werken in hun ontwikkeling aan concrete doelen en zijn in hoge mate betrokken bij hun leerproces doordat ze veel feedback krijgen 

- Sociaal Emotioneel Leren (SEL) neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Onze kinderen voelen zich veilig als ze zich vaardig voelen op zowel sociaal als emotioneel gebied. Onze kinderen leren zichzelf beter te kennen waardoor ze beter omgaan met de ander en De Oranjerie echt een wij - school is. Je ontwikkelt al je talenten en gebruikt ze niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander.

- kunstzinnige en culturele vorming neemt een centrale plaats in omdat het creatief denken en doen stimuleert

- ontdekkend en ontwerpend leren voor ons de basis voor Wetenschap & Techniek.  

Kwaliteit is voor ons het stellen én bereiken van doelen. Dit gaat voor ons hand in hand met de positieve verwachtingen die we van kinderen, teamleden en ouders hebben. Het ontwikkelen en inzetten van talenten en competenties verhoogt de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school krijgt inhoud door samen werken en leren. Wij zetten onze talenten in voor anderen en onszelf.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Sumatra 11
2721GG Zoetermeer

Telefoon:
0793434277
Website:
www.oranjerie.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@oranjerie.unicoz.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8884
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer


Foto-impressie