Scholenopdekaart

Kindcentrum Het Palet

Kindcentrum Het Palet

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Kindcentrum Het Palet voor Katholiek onderwijs en Kern Kinderopvang verzorgt kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanuit een hedendaagse visie, geven wij invulling aan levensbeschouwelijk onderwijs. Het enthousiaste, ervaren team staat borg voor een goede onderwijskwaliteit en meent dat een goede sfeer een belangrijke voorwaarde is om dit doel te bereiken

Binnen onze school staan een aantal waarden centraal. In ons dagelijks werk met kinderen, ouders en onderling zullen deze steeds centraal staan. Kinderen verschillen enorm. Deze verschillen ontstaan door verschil in herkomst en verschil in aanleg. Ons onderwijs is erop gericht in te spelen op deze verschillen. Wij gaan daarbij niet alleen uit van het gemiddelde kind, maar houden rekening met de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen. Door te differentiëren naar tempo en niveau, bieden wij kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Marsgeel 14
2718BZ Zoetermeer

Telefoon:
0793610082
Website:
palet.unicoz.nl
E-mailadres:
info@palet.unicoz.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Annemieke Weijsters

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer


Foto-impressie