Scholenopdekaart

Kindcentrum De Touwladder

Kindcentrum De Touwladder

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Touwladder is een gezellige, sfeervolle school, die streeft naar goed onderwijs. De school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen met het hoofd leren maar ook: zelf-vertrouwen opbouwen, zichzelf leren kennen, verantwoordelijkheid leren en durven nemen, positief gedrag aanleren, verdraagzaam leren zijn, respect voor anderen ontwikkelen, in aanraking komen met andere opvattingen en leren om een eigen mening te vormen.

De visie van de Touwladder:Elk kind beleeft plezier aan het leren, samen werken we aan een prestatievolle ontwikkeling.We bieden structuur, betrokkenheid en uitdaging.De school werkt met groepsonderwijs in verschillende ruimtes, waarbij er gelet wordt op verschillen. We kijken zoveel mogelijk naar kinderen met de vraag wat ze nodig hebben, naar hun talenten en wat ze kunnen (HGW). Wereldoriëntatie (zaakvakken) wordt groepsdoorbrekend in de midden- en bovenbouw gegeven.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Velddreef 328
2727CV Zoetermeer

Telefoon:
0793413033
Website:
touwladder.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@touwladder.unicoz.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer


Foto-impressie