Scholenopdekaart

De Kleine Wereld

De Kleine Wereld

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op deze pagina van De Kleine Wereld

Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom!
De Kleine Wereld is een basisschool in Almere Poort met een continurooster.

Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat, omdat wij geloven dat alleen dan uw kind optimaal kan presteren.

Wij hebben buiten lezen, schrijven en rekenen veel aandacht voor sport, spel, muziek en drama, omdat het is bewezen dat bewegen heel ergbelangrijk is voor de leerprestaties van uw kind.

Nieuwsgiering geworden? Kijk eens op onze website en kom langs. U bent van harte welkom in De Kleine Wereld !

Een vriendelijke groet namens het team,

Erik van Faassen - directeur a.i.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Nederlandhof 5
1363DC Almere

Telefoon:
0367670240
E-mailadres:
dir.kleinewereld@prisma-almere.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Prisma, stg. prot. chr. & oecumen. onderwijs in Almere

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
5218
Website:
www.prisma-almere.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere


Foto-impressie