Scholenopdekaart

Hofdijckschool

Hofdijckschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Hofdijckschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en vanuit de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Los van de cijfers en beschrijvingen geldt natuurlijk  dat u de beste indruk van onze school krijgt door ons te bezoeken  en kennis te maken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Hazenboslaan 1
2341SE Oegstgeest

Telefoon:
0715237614
Website:
www.hofdijckschool.nl
E-mailadres:
info@hofdijckschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. Inst.houd. & Best. School voor CBO, gen. Hofdijckschool

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
226
Website:
www.hofdijckschool.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden