Scholenopdekaart

OBS Twickel

OBS Twickel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het SchoolVenster van OBS Twickel, openbare basisschool in de wijk Toolenburg West in Hoofddorp.

Op onze school zitten rond de 270 leerlingen verdeeld over 12 groepen. We hebben veel aandacht voor de verschillende onderwijs-en begeleidingsbehoeften van onze leerlingen. Bij de basisvakken wordt in minimaal 3 instructieniveaus lesgegeven en voor hoogbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid onderwijs te krijgen in een van onze voltijd HB groepen. In schooljaar 2019-2020 draaien wij 3 voltijd HB groepen: HB 5/6, HB7 en HB 8. In deze groepen laten wij maximaal 18 leerlingen toe. Wij streven naar een optimale integratie tussen kinderen uit de reguliere groepen en de kinderen uit de voltijd HB groepen.

Onze kinderen laten zien en weten dat ze met plezier naar school gaan. We hebben op Twickel veel aandacht

  • voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen;
  • voor lezen vanuit leesplezier en leesmotivatie;
  • voor de motorische ontwikkeling, door te werken met een vakleerkracht bewegingsonderwijs en deelname aan buitenschoolse sportacitiveiten;
  • voor de creatieve ontwikkeling, door te werken met een vakleerkracht drama/muziek en een ruim cultureel aanbod (w.o. erfgoededucatie)
  • voor de optimale voorbereiding op een passende plek in het Voortgezet Onderwijs

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school op het gebied van leren en sociaal emotioneel ontwikkelen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de kinderen.

Contactgegevens

Schuilenburg 7
2135GJ Hoofddorp

Telefoon:
0235654960
Website:
www.obstwickel.eu
E-mailadres:
directie@obstwickel.eu

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Mardine Leijen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
4565
Website:
www.sopoh.nl

Samenwerkingsverband

SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer


Foto-impressie