Scholenopdekaart

Franciscusschool

Franciscusschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Geachte ouders/verzorgers,  

Deze schoolgids geeft u inzicht in de manier waarop het onderwijs op de Franciscusschool is ingericht en georganiseerd. Tevens geeft deze gids informatie over alle praktische zaken die voor het schooljaar 2019-2020 voor u van belang kunnen zijn. De gids geeft duidelijk aan waar de school voor staat. Ze is bestemd voor ouders van kinderen die al op school zitten, maar ook voor andere belangstellenden. Ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, wordt duidelijk gemaakt wat ze van onze school mogen verwachten. Wij geven informatie over het onderwijs, de zorg voor kinderen, de resultaten van het onderwijs en de missie van de school. We vinden dat goed geïnformeerde ouders een positieve invloed hebben op de schoolloopbaan van hun kinderen. Deze gids vormt samen met het schoolplan en het jaarverslag een bijdrage aan het planmatig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Mocht deze gids vragen oproepen of wilt u meer weten dan zijn directie en leerkrachten altijd bereid u hierover meer te vertellen. Suggesties voor verbetering van deze gids zijn altijd welkom. De schoolgids verschijnt jaarlijks na goedkeuring door de medezeggenschapsraad en wordt aan alle ouders verstrekt.  

Namens de teamleden,

Erik van Schaijk, directeur

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bergmolen 3
5531EH Bladel

Telefoon:
0497381549
Website:
www.franciscusbladel.nl
E-mailadres:
info@franciscusbladel.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Erik van Schaijk

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Onderwijsstichting Kempenkind

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
3276
Website:
www.kempenkind.nl

Samenwerkingsverband

Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen