Scholenopdekaart

OBS Twiske

OBS Twiske

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Openbare basisschool Twiske is een openbare buurtschool in Amsterdam Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties, zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. Wij leren met methodes die goed aansluiten bij handelingsgericht aan opbrengsten werken. Wij geven op meerdere niveaus les en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. We hebben hierbij ook aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij werken met een cultuurplan met daarin een doorgaande lijn op het gebied van muziek en beeldend onderwijs. Sporten vinden wij belangrijk, onze school is bij vrijwel alle buitenschoolse sportcompetities vertegenwoordigd. Wij zijn een Vreedzame school, met speciaal daarvoor opgeleide leerlingen als mediatoren die bemiddelen bij conflicten van de kinderen. Wij willen de ouders betrekken bij het leerproces en samen verantwoordelijk zijn voor de leerprestaties van hun kind. 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Pandorinastraat 7 A
1035VR Amsterdam

Telefoon:
0206312540
Website:
www.obstwiske.nl
E-mailadres:
directie.twiskeschool@innoord.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

A.W. Kars

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4149
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie