Scholenopdekaart

Openbare Basisschool IJplein

Openbare Basisschool IJplein

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Obs IJplein neemt een steeds prominentere plaats in het openbaar onderwijs van Amsterdam Noord in, zowel op het gebied van onderwijsinhoud en vernieuwingen als haar plaats in de omgeving. Een bijzonder gebouw op een bijzondere locatie direct aan het IJ met kinderopvang, naschoolse opvang en peutercombi op het grote en gemoderniseerde schoolterrein.

Onze missie is:

Op obs IJplein geven we onderwijs met passie, doen we recht aan de specifieke behoeftes van onze leerlingen, waardoor ze zelfverzekerde en actieve burgers worden.

Onze visie is:

Obs IJplein streeft naar gelukkige en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.We investeren in relaties, met leerlingen en ouders, met de omgeving van de school en zien dat als voorwaarde om onze doelen te verwezenlijken.Tevens  streven we naar werken vanuit leer- en gedragsdoelen, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Instructies en lesstof worden afgestemd op deze onderwijsbehoeften en er wordt systematisch gekeken of leerlingen zich naar vermogen ontwikkelen. Onderwijs- en leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij de methoden en uiteenlopende leer- en instructievormen  hulpmiddelen zijn.Ontdekkend leren krijgt een steeds prominentere plaats in ons onderwijs, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen leidraad is. Dit is terug te zien in de kaleidoscopische werkwijze in/van de school, de leercarrousel en het sociaal culturele aanbod. Hierbij wordt een beroep gedaan op een aantal belangrijke vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben, zoals  samenwerken, creatief denkvermogen, oplossingsgericht werken, zelfregulering en ICT vaardigheden en komen de acht  intelligentie-domeinen aan bod. Lessen beeldende vorming en drama worden door een vakdocent verzorgd.Ook de gezondheid van onze leerlingen heeft veel aandacht. We hebben een vakdocent bewegingsonderwijs  in dienst, werken samen met het gemeentelijke programma Jump In dat gezond eten en bewegen integreert in lessen en activiteiten van de school. Obs IJplein is een lerende organisatie. Kennis en vaardigheden vormen geen vast gegeven, maar worden beïnvloed door interne en externe factoren.  We leren samen om een optimaal onderwijsklimaat en –aanbod te kunnen blijven verzorgen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Gedempte Insteekhaven 85
1021RA Amsterdam

Telefoon:
0206341046
Website:
www.ijpleinschool.nl
E-mailadres:
info@ijpleinschool.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

M. Ritsema

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4149
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie