Scholenopdekaart

Piet Hein

Piet Hein

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Piet Hein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Oostelijke Handelskade 6
1019BM Amsterdam

Telefoon:
0204195242
Website:
www.basisschoolpiethein.nl
E-mailadres:
info@basisschoolpiethein.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep Amsterdam

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
2258
Website:
www.absascholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen