Scholenopdekaart

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Buitenhof

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Buitenhof

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal onderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Welkom bij het schoolvenster van De Buitenhof!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en doelen van De Buitenhof.

De Buitenhof biedt leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende (onderwijs)vorm die bij het perspectief van de leerling aansluit.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kloosterkensweg 6
6419PJ Heerlen

Telefoon:
0455711896
Website:
www.buitenhof-school.nl
E-mailadres:
buitenhof@stichtingalterius.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Alterius

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
402
Website:
www.stichtingalterius.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.

Deze school heeft ook leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen. Klik hier om informatie over deze leerlingen te bekijken.