Scholenopdekaart

De Brêge

De Brêge

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Scholen op de kaart biedt u informatie over De Brêge en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

De Brêge valt onder Onderwijsgroep Primus (www.ogprimus.nl), het overkoepelend bestuur van acht openbare basisscholen in de gemeente De Fryske Marren (Joure e.o.). Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 700 kinderen bezoeken de scholen van OG Primus en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 100 medewerkers. Onderwijsgroep Primus werkt sinds 2016 samen met Ondernetwerk De Basis onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl.

De Brêge is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Trijegea 16
8517HZ Scharsterbrug

Telefoon:
0513415349
Website:
www.obsdebrege.nl
E-mailadres:
debrege@primus.frl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Thijmen Krikke

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Primus

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
751
Website:
www.ogprimus.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie