Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Rietput

Openbare Basisschool De Rietput

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

Als school proberen we een afspiegeling te zijn van de samenleving. Een samenleving die openstaat voor iedereen en ieders opvattingen en denkbeelden, als deze passen in de huidige normen en waarden. 
“Iedereen telt mee” op onze school. Respect voor de eigenheid van iedere leerling is een wezenlijk element in onze benadering. Ook richten we ons op het verder professionaliseren van de gehele schoolorganisatie en het voortdurend ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van onze teamleden. We willen een actieve school willen zijn, midden in het dorp. Bij ons zijn de leerlingen betrokken bij hun leefomgeving en ontwikkelen en leren ze dat ze deelgenoot zijn van onze dynamische maatschappij. We bieden op basis van ons zorgprofiel passend onderwijs aan. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving. In onze aanpak is  zelfstandigheid, zelfverantwoording  en het ontwikkelen van de eigen talenten belangrijk. We willen opbrengstgericht werken, waarbij we streven naar de realisatie van het maximale leerrendement, binnen de mogelijkheden van iedere leerling.

Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.obsderietput.nl

Bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.
Adresgegevens: Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
telefoon: 0183- 566690  

samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Driegang 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Leijenburgplein 2a
4161AR Heukelum

Telefoon:
0345618210
Website:
www.obsderietput.nl
E-mailadres:
rietput@o2a5.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ben Kennedie

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2757
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie