Scholenopdekaart

Openbare Basisschool Klim-op

Openbare Basisschool Klim-op

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het Schoolvenster van OBS Klim-op.

Dank voor uw interesse in onze school.

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Klim-op. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

In onze school zijn naast de basisschool ook een peuterspeelzaal en kinderopvang ook een schoolbibliotheek gehuisvest. Onze school in onderdeel van Cluster Giessenlanden van stichting O2A5. De contactgegevens van onze partner Wasko zijn ook opgenomen.

U kunt hier en op onze website, www.obsklim-op.nl allerlei informatie vinden. De meeste praktische zaken kun u vinden op onze website, zoals nieuwsbrieven en de jaarkalender. Maar ........ nog liever ontmoeten we u, om onze school ‘in bedrijf’ te laten zien.  Maak een afspraak of kom op een open dag.

Contact:

OBS Klim-op:0183-582076

Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal  Trippel-trappel (Wasko):    0183-588201

BSO Polderkids (Wasko):  0183-581706


Bestuur:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens: Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
telefoon: 0183- 566690

Download de schoolgids

Contactgegevens

Dirk IV-plein 35
4223NJ Hoornaar

Telefoon:
0183582076
Website:
www.obsklim-op.nl
E-mailadres:
klimop@o2a5.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Eindverantw. clusterdirecteur Giessenlanden O2A5

Ruud Blaas

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2757
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie