Scholenopdekaart

Kindcentrum de Wensvogel

Kindcentrum de Wensvogel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Wensvogel is een openbare basisschool die open staat voor iedereen. Ieder kind en iedere ouder, met welke achtergrond dan ook, is welkom op onze school.

Wij zijn een school die ook figuurlijk openstaat voor iedereen. Alle kinderen mogen bij ons zichzelf zijn en zichzelf laten zien. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en beschikt over een unieke combinatie van kwaliteiten. Wij laten onze kinderen ontdekken wie ze zelf zijn, waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden.

We willen ieder kind de gelegenheid geven tot een eigen maximale ontwikkeling. Wij zijn een school waar ieder kind zoveel mogelijk leert. De kinderen leren bij ons door te oefenen, maar ook door te doen en door zelf iets te ontdekken. Ze leren door praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, fouten te maken en oplossingen te bedenken. Wij dagen ze uit om hun talenten daarbij in te zetten en ook de eigen interesses en wensen te volgen.

Alle vakken spelen een belangrijke rol op onze school. Of we het nu over geschiedenis, taal, gymnastiek of rekenen hebben, alle vakgebieden dragen bij tot een goede ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het onze taak uw kind uit te dagen tot leren en presteren, maar willen dat wel op een hele leuke manier doen. “Er uit halen wat er in zit” en gebruik maken en openstaan voor wensen en talenten van kinderen dragen, naar onze stellige overtuiging, bij tot een goede vorming van uw kind en een voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en de maatschappij. Wij scheppen daarom een veilige, ontspannen, uitdagende en duidelijke leeromgeving voor kinderen.

Contactgegevens

Geitenbergweg 3
6951GZ Dieren

Telefoon:
0313414874
Website:
www.dewensvogel-dieren.nl
E-mailadres:
wensvogel@scholengroepveluwezoom.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Conny Blaauw

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Scholengroep Veluwezoom

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
1674
Website:
www.scholengroepveluwezoom.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband 25-06 PO