Scholenopdekaart

Alberoschool Cbs De Wegwijzer

Alberoschool Cbs De Wegwijzer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van kindcentrum Juultje de Wegwijzer te Heinkenszand.

CBS de Wegwijzer en Stichting Prokino werken samen aan de ontwikkeling van een kindcentrum. Een plek voor kinderen van 2-12 jaar, waar een totaalpakket wat betreft educatie, opvang en ontwikkeling wordt aangeboden. Zo is de buitenschoolse opvang, heel praktisch, gevestigd in de school. Ook bieden we peuters een plek in onze speelontwikkelklas waar ze met de kleuters van de basisschool optrekken, plezier maken en van elkaar leren. Het optimaal stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden van uw kind staat hierbij centraal.

Op de Wegwijzer werken we samen vanuit christelijke waarden aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, nieuwsgierige volwassenen waarbij we uitgaan van talenten van ieder kind. We zijn een veilige plek waar iedereen welkom is en bieden met enthousiasme uitdagend onderwijs. We leggen graag de verbinding met de kinderen, hun ouders, onze omgeving en elkaar.

Volg ons op Twitter en Facebook of via de website van de school: www.wegwijzerheinkenszand.nl .

U bent van harte welkom om ons kindcentrum (vrijblijvend) te bezichtigen! 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Mr Dr Meslaan 2
4451AK Heinkenszand

Telefoon:
0113568810
Website:
www.wegwijzerheinkenszand.nl
E-mailadres:
wegwijzer@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marnix Maljaars

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
3628
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie