Scholenopdekaart

Albertine Agnesschool

Albertine Agnesschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

  Welkom bij de Albertine Agnesschool.

  • Kleine school 
  • Vorstelijk onderwijs
  • In een groene omgeving
  • Waar je samen jezelf kan zijn

  Scholen op de kaart biedt u informatie over de Albertine Agnesschool en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).De Albertine Agnesschool valt onder Onderwijsnetwerk De Basis (www.debasisheerenveen.nl), het overkoepelend bestuur van zeventien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 2560 kinderen bezoeken de scholen van De Basis en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 250 medewerkers.

Onderwijsnetwerk DeBasis werkt sinds 2016 samen met Onderwijsgroep Primus onder Ambion Holding. Deholding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl. 

De Albertine Agnesschool is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Prins Bernhardweg 33
8453XC Oranjewoud

Telefoon:
0513636476
Website:
www.alb-agnes.nl
E-mailadres:
alb-agnes@debasis.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Lysbeth Wind

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2526
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie