Scholenopdekaart

Tjongerschool

Tjongerschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. 

We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. 

Alle in de schoolgids benoemde documenten zijn op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl terug te vinden.

Het Toelatings- en aanmeldingsbeleid is te lezen op de pagina van onze school op www.scholenopdekaart.nl bij Algemeen => Aantal leerlingen. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team,

Directeur

Jolanda Luchies - Winkel

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoterlandseweg 95
8454KD Mildam

Telefoon:
0513633100
Website:
www.tjongerschool.nl
E-mailadres:
directie.tjongerschool@debasis.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2526
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101