Scholenopdekaart

per 1-8-2020 It Butenplak

per 1-8-2020 It Butenplak

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Scholen op de kaart biedt u informatie over obs It Bûtenplak en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

It Bûtenplak is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Onze school maakt onderdeel uit van Ambion, ontstaan door een fusie per 1-8-2020 tussen Onderwijsgroep Primus (Joure) en Stichting openbaar primair onderwijs De Basis (Heerenveen). Door krachten te bundelen is een professionele onderwijsorganisatie ontstaan waar vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal staan. Op het gebied van onderwijs en werkgeverschap heeft Ambion duidelijke ambities. Ambion doet hierbij een beroep op enthousiaste en betrokken medewerkers (circa 375) die dagelijks bijdragen aan de toekomst van onze leerlingen (circa 3200). 
Met 26 scholen verspreid oer Zuidoost-Fryslan is Ambion sterk vertegenwoordigd in de regio. Onze scholen voelen zich verbonden met elkaar en versterken elkaar waar mogelijk. Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend om onze ambities te verwezenlijken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Aise Bruggenswei 2
8412SW Hoornsterzwaag

Telefoon:
0516462415
E-mailadres:
per 1-8-2020 itbutenplak@ambion.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2451
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie