Scholenopdekaart

Ekke de Haanschool

Ekke de Haanschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

OBS Ekke de Haan is een openbare school en is één van de 17 scholen van openbaar scholennetwerk De Basis. Leerlingen zijn, ongeacht hun etnische, levensbeschouwelijke en sociale achtergrond welkom op onze school. Onderwijs geven gaat verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven.Wij scheppen gunstige voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen met het doel op te groeien tot volwassenen die, ondanks verschillen, goed met elkaar overweg kunnen.

Onderwijsnetwerk De Basis valt samen met Onderwijsgroep Primus sinds 2016 onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Ekke de Haan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Zegge 2
8446CL Heerenveen

Telefoon:
0513624386
Website:
www.ekkedehaan.nl
E-mailadres:
directieekkedehaan@debasis.frl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jan Sjoerd Pool

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2451
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie