Scholenopdekaart

V Maasdijkschool

V Maasdijkschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom bij de “van Maasdijkschool”.

Scholen op de kaart biedt u informatie over de van Maasdijkschool en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO(Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). Van Maasdijkschool valt onder openbaar scholennetwerk "de Basis", het overkoepelend bestuur van zeventien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 2560 kinderen bezoeken de scholen van De Basis en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 250 medewerkers. Onderwijsnetwerk De Basis werkt sinds 2016 samen met Onderwijsgroep Primus onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambion.nl . Van Maasdijkschool is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Aanmeldprocedure

In het kennismakingsgesprek wordt u de aanmeldprocedure uitgelegd. Gebruikelijk is, dat bij plaatsing de leerkracht van de jongste kleuters bij u thuis komt voor een kennismakingsbezoek. Daar worden afspraken gemaakt over het proefdraaien en allerlei praktische zaken. Aaanmelden kan op onze website.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Van Beyma Thoe Kingmaweg 1
8441CP Heerenveen

Telefoon:
0513-653721
Website:
www.vanmaasdijkschool.nl
E-mailadres:
vanmaasdijkschool@ambion.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2451
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie