Scholenopdekaart

De Optimist

De Optimist

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom bij De Optimist, één van de 17 scholen van Onderwijsnetwerk De Basis. Onderwijsnetwerk De Basis vormt het overkoepelend bestuur van de 17 openbare basisscholen in gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft een eigen specifieke werksfeer en karakter. Onderwijsnetwerk De Basis valt samen met Onderwijsgroep Primus sinds 2016 onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl Rond de 2560 kinderen bezoeken onze scholen en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door 250 medewerkers. De gegevens in dit SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de onderwijs-inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Optimist is een middelgrote openbare basisschool met ongeveer 160 leerlingen. De school is gevestigd in 'Us Kubus'; een multifunctioneel gebouw. De school heeft 7 heterogene groepen. In alle groepen werken we met een circuitmodel. Op de onze school stemmen we het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van het kind. Vanaf groep 1 staat er al Engels op het programma. Spelenderwijs leren de kinderen de taal. Een groot succes is ons talentencircuit. Hierin mixen wij de groepen 3 t/m 8 en kiezen de kinderen uit een groot aanbod een onderwerp waar hun interesse ligt ( u kunt hierbij denken aan: schaken, programmeren, creatief, Franse les, natuuronderwijs, houtbewerken, koken, e.d.) In de bovenbouwgroepen bieden wij Godsdienstles of Humanistische Vorming.  Samen met Kinderwoud vormen wij een Kindcentrum. 

Contactgegevens

Barten 11
8447BS Heerenveen

Telefoon:
0513627552
Website:
www.deoptimist.frl
E-mailadres:
directie.deoptimist@debasis.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2451
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie